DisclaimerhipNthigh en 15minuteworkout zijn registered trademarks van hipNthigh BV
hipNthigh stelt alles in het werk om deze internetsite goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de internetsite te allen tijd toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen je begrip hiervoor en willen je erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze internetsite.


Informatie op deze site
hipNthigh hecht grote waarde aan de juistheid van de informatie op deze internetsite. Door technische of menselijke fouten kan informatie echter onjuist worden weergegeven. hipNthigh aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze internetsite


Verwijzingen en hyperlinks
hipNthigh aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.


Sessies
Onze site maakt gebruik van zogenaamde sessies. Sessies zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gestuurd en op de computer worden opgeslagen teneinde interactie tussen jou en de site mogelijk te maken. De sessie wordt automatisch verwijderd bij het sluiten van de browser


Doeleinden van de gevraagde gegevens
De verwerking van de gevraagde gegevens is uitsluitend gericht op het door de initiatiefnemers, partners en gerelateerde derden van hipNthigh kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten die verband houden met de gevraagde (financiële product) informatie alsmede t.b.v. promotionele activiteiten en statistische analyses aangaande werking en gebruik van de website. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden om je te informeren over eventuele wijzigingen aangaande de website


Intellectueel eigendom
Deze internetsite is bedoeld voor commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.


Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hipNthigh worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.